Julestjerne med lys rundt

Daban, Gàlla og andre Juletradisjoner - Kåfjord

Aktivitetstype
Kommune / land
Kalender
Enkeltaktivitet
Dato
Lørdag 6. desember 2014
Starttid
14:00
Sluttid
00:00
Arrangør
Senter for nordlige folk
Sted, adresse
Senter for nordlige folk

Hvilke juletradisjoner har vi i Nord-Troms? Har du hørt om daban, galla, nissetog og båltenning på fjellsidene i forbindelse med jula? Folklorist Marit Hauan og eldre fra Nord-Troms kommer for å fortelle om juletradisjoner fra regionen. Hauan leder samtalen mellom publikum og fortellerne.