Seniorsaken – Seniorboliger på Hafslundsøy - Østfold

Aktivitetstype
Kommune / land
Kalender
Enkeltaktivitet
Dato
Onsdag 7. oktober 2015
Starttid
12:00
Sluttid
14:00
Arrangør
Seniorsaken Østfold
Sted, adresse
Glenghuset, Dronningensgt. 34, Sarpsborg
Påmelding
Ingen påmelding nødvendig

På Temamøte denne gang, skal vi høre om Øivind Erichsens planer for seniorboliger på Hafslundsøy. Han planlegger ca. 40 boliger i nær tilknytning til Øya Golfpark.
Seniorsakens Generalsekretær Knut Chr. Høvik vil orientere om Seniorsakens boligpolitikk for eldre.
Alle er velkommen.
Det vil bli servert vafler, kaffe og te kr. 20,- og utlodning med fine gevinster vel det også bli.