Energigivende næringsstoffer

Energigivende næringsstoffer er en samlebetegnelse på stoffer som gir oss energi i form av kalorier.

Stoffene karbohydrater, proteiner og fett tilhører denne gruppen. Du kan lese utfyllende om hvert enkelt stoff ved å trykke på lenkene:

Alkohol (etanol) inneholder også kalorier, men omtales normalt ikke som et næringsstoff, da alkoholen i seg selv ikke har noen fysisk nytteverdi for oss utover å gi oss kalorier. Når man drikker alkohol stopper dessuten fettforbrenningen til fordel for forbrenning av alkohol.