Ikke-energigivende næringsstoffer

Ikke-energigivende næringsstoffer er en samlebetegnelse på stoffer vi trenger i mindre mengder, men som allikevel er livsviktige for oss.

Alle vitaminer, mineraler og sporstoffer tilhører denne gruppen.
Ønsker du å lese utfyllende om hvert enkelt stoff, kan du trykke på de uthevede lenkene nederst i artikkelen. Om de viktigste stoffene vil du finne informasjon om:

  • funksjoner i kroppen
  • daglig anbefalt inntak
  • gode kilder i kosten
  • mangelsykdommer ved underskudd
  • og annet

Vitaminer

Vitaminer deles i vannløselige og fettløselige.

Vannløselige vitaminer

De vannløselige er det vanskelig å få i seg for mye av da et eventuelt overskudd effektivt blir skilt ut med urinen. B og C vitaminer tilhører dennne gruppen.

Fettløselige vitaminer

Fettløselige vitaminer tar kroppen opp sammen med fett i kostholdet vårt. Har man et veldig lavt fettinntak, vil man derfor kunne få mangel på vitaminer i denne gruppen. Disse vitaminene blir lagret i kroppens fettvev og akkumuleres over tid.  A, D, E og K vitaminer tilhører denne gruppen.

Mineralstoffer

Mineralstoffer deles i mineraler og sporstoffer. Kroppen kan ikke danne disse selv og må derfor tilføres med kosten. Mineralstoffene forbrennes ikke i kroppen og gir ikke energi, men har mange viktige funksjoner.

Mineraler

Sporstoffer

Kilder