Fluor

Fluor tilhører sporstoffene og forekommer som fluorid i små, varierende mengder i så å si alle matvarer i tillegg til drikkevann. I kroppen finnes mesteparten av fluoret i benvev og tenner og de fleste forbinder fluor med nettopp sterke tenner og forebygging av karies.

Funksjoner

Fluor lagres i tannben og emalje under mineraliseringen av tennene. Fluorider kan hemme syreproduksjonen i plakk. Det er også mulig at fluor kan redusere risikoen for benskjørhet (osteoporose). Over 90 % av fluoret som inntas via mat og drikke tas opp i kroppen og inkorporeres i benvev og tannemalje. Overskudd utskilles med urinen.

Kilder i kosten

Fluorinnholdet i vann er gjerne avgjørende for hvor mye fluor hver enkelt får i seg.

Mangel

Lite fluor kan gi symptomer som tannråte og dårlig mineralisering av skjelettet. Det er i studier vist høyere forekomst av tannråte i områder der vannet inneholder kun små mengder fluor, sammenlignet med områder hvor vannet har høyere fluorinnhold (1 mg/L).

Anbefaling

Det finnes ikke norske/nordiske anbefalinger for inntak av fluor. I amerikanske anbefalinger er mengden som er tilstrekkelig for å hindre karies, satt til henholdsvis 3 og 4 mg pr dag for kvinner og menn.

Kilder