Krom

Krom hører til sporstoffene og det finnes i en voksen kropp totalt rundt 6 mg.

Funksjoner

Krom er viktig for karbohydrat- og lipidmetabolismen i kroppen. Insulin er et hormon som «låser opp» cellene slik at sukker slipper inn. Man antar at krom fremmer sukkeropptaket i cellene ved å inngå i et hjelpestoff til insulin, uten at man fullstendig har klarlagt denne mekanismen. Man tror altså at krom hjelper til å holde blodsukkeret nede. I studier er det imidlertid vist at dette gjelder kun for de som har diabetes type 2 og ikke hos friske mennesker (1). En studie viste at personer som nylig var diagnostisert med diabetes type 2, etter 3 måneders bruk av kromtilskudd, fikk signifikant lavere verdier av (2):

  • Fastende blodsukker
  • Langtidsblodsukker (HbA1c)
  • Totalkolesterol
  • Triglyserider
  • LDL kolesterol

Kilder i kosten

Innmat, kjøtt, fisk, fullkorn, nøtter, belgfrukter og krydder er gode kilder.

Mangel

Personer som spiser mye raffinert mat kan få underskudd på krom, da sukkerholdig mat og drikke øker kromutskillelsen i urin.  Har man lavt matinntak vil dette naturlig nok også påvirke kromnivåene i kroppen.

Anbefalinger

Man har ikke klart å komme frem til behovet for krom og det finnes derfor ingen norske anbefalinger. Det antas at tilstrekkelig inntak ligger i området 25-35 (µg) mikrogram pr dag.

Kilder

  1. Balk EM, Tatsioni A, Lichtenstein AH, Lau J, Pittas AG. (2007). Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care. 30(8):2154-63.
  2. Sharma S, Agrawal RP, Choudhari M, Jain S, Goyal S, Agarwal V. (2011). Beneficial effect of chromium supplementation on glucose, HbA1C and lipid variables in individuals with newly onset type-2 diabetes. J Trace Elem Med Biol. 25(3):149-53.