Molybden

Molybden hører til blant sporstoffene og forekommer i små mengder i kroppen.

Selv om vi vet at molybden er nødvendig for mennesker er det ikke fullstendig klarlagt hvilke funksjoner og interaksjoner det har med andre stoffer i kroppen (1).

Funksjoner

Molybden er involvert i mange viktige biologiske funksjoner i kroppen og stoffet antas å spille en rolle for utvikling av nervesystemet, energiproduksjon i cellene samt avfallsprosessen i nyrene. Molybden hemmer absorpsjonen og øker utskillelsen av kobber.

Kilder i kosten

Vanlige kilder er belgvekster, korn, lever, melk, egg og nøtter. Plantekildenes innhold av molybden varierer med jordsmonn.

Mangel

Det er kun observert mangel hos ett menneske. Dette var en pasient med Crohns sykdom som fikk intravenøs ernæring over en lang periode med tilskudd av 50 mikrogram molybden pr dag. Pasienten utviklet symptomer som hjerteforstyrrelser, bevissthetstap og nattblindhet. Etter tilførsel av 160 mikrogram pr dag forsvant imidlertid symptomene.

Anbefaling

Det finnes ikke grunnlag for nordiske anbefalinger, men det antas på grunnlag av amerikanske anbefalinger at 45 mikrogram pr dag er tilstrekkelig. Det er beregnet at vi i Norge får i oss mellom 50 og 250 mikrogram pr dag.

Kilder

  1. American cancer society (2011). Molybdenum. Hentet fra: http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/herbsvitaminsandminerals/molybdenum (lest: 02.01.2014)