Natrium, kalium og klor

Natrium, kalium og klor betegnes både som mineraler og elektrolytter. Deres viktigste funksjon er regulering av kroppsvæskene og jeg skal her ta for meg spesielt natrium og kalium.

Natrium

Natrium danner ofte salt med klor (NaCl) og er det vi i dagligtalen betegner som bordsalt. Mesteparten av saltet vi spiser kommer i denne formen. 1 gram salt (NaCl) tilsvarer 0,4 gram natrium og 1 gram natrium tilsvarer 2,5 gram salt (NaCl).

Natriumets funksjoner

Natrium er viktig for å regulere syre/base balansen, nervefunksjon, blodvolum og transportmekanismer for glukose og enkelte aminosyrer.

Salt og blodtrykk

Du har kanskje fått høre at du bør redusere på saltmengden for å senke blodtrykket? Det er natriumet i salt som har den blodtrykksøkende effekten og det er slik at personer som har høyt blodtrykk ofte er saltsensitive. Har du høyt blodtrykk kan du derfor ha spesielt god nytte av å redusere på saltet.

Hvordan redusere saltinntaket?

70-80 % av saltet vi spiser, kommer fra hel- og halvfabrikata og vi får i oss dobbelt så mye salt som anbefalt. Du har derfor mye å vinne på å lage mat fra bunnen av med bruk av rene, ubearbeidete matvarer. Ved å salte poteter/grønnsaker etter de er kokt, fremfor å ha salt i vannet sparer du enda litt til. Det finnes også alternativer som er bedre enn det vanlige bordsaltet. Havsalt inneholder i tillegg til natriumklorid, mindre mengder av magnesium, kalsium og kalium. Urtesalt inneholder i tillegg som navnet sier urter og er et enda bedre alternativ enn havsalt igjen. Alle monner drar!

Anbefaling

Det anbefales at kvinner forsøker å redusere saltinntaket sitt til 6 gram pr dag (2,4 g natrium) og menn til 7 gram pr dag (2,8 g natrium). Ytterligere reduksjon ned til 5 gram om dagen (2 g natrium) anses å kunne gi økte helsefordeler.

Kalium

Kalium er et mineral som er viktig for syre/base balansen og for optimal nerve-, nyre- og muskelfunksjon. Dette mineralet kan vi si er motsatsen til natrium hva gjelder blodtrykk, da kalium er vist å senke blodtrykket i flere studier. Kalium finnes i de fleste matvarer, men poteter, grønnsaker og frukt, særlig banan, er rike på kalium.

Mangel

Mangel på kalium ses sjelden som følge av lavt inntak gjennom kosten, men kan utvikles ved diaré og oppkast over tid. I tillegg er eldre som bruker vanndrivende medisiner utsatt for å utvikle kaliummangel.

Grupper som må være forsiktig med kalium

En del velger å bruke Seltin salt istedenfor vanlig salt, da man har hørt at salt i store mengder ikke er bra for helsen. I Seltin har man byttet ut 40 % av natriumet med kalium for å motvirke den blodtrykksøkende virkningen av natrium. Dette gjør at Seltin smaker mindre salt og man ender kanskje opp med å bruke større mengder for å oppnå den smaken man er vant med (1). For friske mennesker er dette ikke et stort problem, men for en person med nyresvikt eller en som bruker kaliumsparende medisiner vil det være svært uheldig, da faren for hyperkalemi er stor. Har du nyresvikt eller bruker kaliumsparende medisiner skal du altså ikke bruke Seltin eller ta kaliumtilskudd uten at det er i samråd med lege.

Anbefaling

Voksne kvinner og menn anbefales et daglig inntak på henholdsvis 3,1 og 3,5 gram kalium.

Kilder

  1. Fevang P. (2009). Seltin – langt fra det sunne saltet. Tidsskr Nor Legeforen., 129:1123. doi: 10.4045/tidsskr.09.0537.