Vitamin D

Vitamin D hører til blant de fettløselige vitaminene og finnes i to former, vitamin D2 (ergokalsiferol) fra planteriket og vitamin D(kolekalsiferol) fra dyreriket.

Om sommeren, når solen står høyt på himmelen er solen den beste kilden til vitamin D. Resten av året er vi avhengige av å få tilført vitaminet via kostholdet.

Hvordan kan solen gi oss vitamin D?

I huden har vi et stoff som kalles 7-dehydrokolesterol. Når UV-B strålene fra solen treffer huden vil dette stoffet omdannes til vitamin D3. Etter hvert som man blir eldre synker dette stoffet i huden og man trenger derfor lengre soleksponering for å oppnå samme effekt. Er man mørk i huden gjelder det samme. Merk deg også at solkrem med UV-B beskyttelse vil hindre dannelsen av vitamin D. Det kan derfor være smart å vente med å smøre seg til man har vært ute et kvarters tid.

Kilder i kosten

Fet fisk, lever, eggeplomme, smør, beriket melk (ekstra lett melk) og tran er hovedkilder i kosten.

Funksjoner i kroppen

Uansett om D vitaminet blir dannet i huden eller om vi får det tilført gjennom mat, må det en tur via lever og nyrer før det kan bli til aktivt vitamin D (kalsitriol) i kroppen. Først da har det nytteeffekt og hovedfunksjonen er å regulere nivåene av kalsium i blodet vårt.

For lite vitamin D

Kostholdsundersøkelser har vist at de fleste nordmenn har et alt for lavt inntak av vitamin D. Over tid vil dette føre til for lav mineralisering av skjelettet noe som kan gi osteomalasi (mykt skjelett) hos voksne og eldre. Osteomalasi gir skjelettsmerter, muskelsvakhet og økt risiko for brudd. Behandling av osteomalasi innebærer adekvat tilskudd av vitamin D og kalsium.

For mye vitamin D

Som alle andre fettløselige vitaminer kan også vitamin D gi forgiftning ved høye doser. Høye doser over tid kan gi hyperkalsemi som igjen kan føre til akutt nyresvikt (1).  Hos eldre er det sett hyperkalsemi hos enkelte med doser så lave som 50 mikrogram pr dag (se anbefaling under). Det er svært individuelt hvor store doser man tåler, derfor bør personer som behandles med vitamin D nøye følges opp i forhold til overdosering og eventuelle bivirkninger (2).  Det er viktig å merke seg at dannelsen av vitaminet fra soleksponering ikke kan føre til forgiftning.

Anbefaling

For voksne er de nye anbefalingene 10 µg pr dag, mens eldre over 75 år anbefales 20 µg pr dag.

Kilder

  1. Skjønsberg H, Hartmann A, Fauchald P. (2001). Akutt nyresvikt utløst av hyperkalsemi. Tidsskr Nor Lægeforen., 121:1781 – 3. Hentet fra:  http://tidsskriftet.no/article/339677/
  2. Havnen GC, Mørch-Johnsen GH. (2013). Retningslinjer for bruk av vitamin D og risiko ved høye doser. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 4:28-29. Hentet fra: http://www.farmatid.no/artikler/relis/retningslinjer-bruk-av-vitamin-d-risiko-ved-hoye-doser