Mindre å rutte med for pensjonistene

Pensjonistene kan bli de store taperne i årets lønnsoppgjør. Det er snakk om at oppgjøret kan bli et såkalt nulloppgjør og årsaken henger sammen med økonomiske nedgangstider og nedgang i oljeprisen.

– I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i minus for våre medlemmer! En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen.

Det sier leder i Seniorsakens ressursgruppe Juss og økonomi, Stig Klingstedt. Han forteller at for første gang i historien setter nå de store pensjonist- og seniororganisasjonene seg rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør.

Tilsammen har Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene, LOP, Forsvarets Seniorforbund og Seniorsaken bortimot 250 000 medlemmer i ryggen! – Selv om pensjonist- og seniororganisasjonene ofte har ulikt syn i seniorpolitiske saker, har vi samme mål. Når det gjelder krav om fjerning av underreguleringen av pensjonene er vi 100 prosent samstemte, sier Klingstedt. Han håper Pensjonistforbundets invitasjon til samarbeid i denne saken vil overføres til andre saker med felles mål.

Forutsetningen for pensjonsreformen, som Seniorsaken var sterkt i mot, var at de offentlige pensjonene skulle underreguleres med halvparten av gjennomsnittlig reallønnsutvikling. For å slippe å beregne de eksakte prosentene hvert år, antok regjeringen og Stortinget at reallønnsveksten i fremtiden ville bli på ca. 1,5 prosent, og at pensjonene altså skal underreguleres med 0,75 prosent.

Negativ utvikling
–  Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lengre er til stede. I inneværende år er det i revidert budsjett anslått en årslønnsvekst på 3,3 prosent, og målet for konsumprisveksten er over tid anslått til 2,5 prosent. Det gir 0,8 prosent i reallønnsvekst, og i realiteten kun 0,02 prosent i økt kjøpekraft for pensjonistene. Det var ikke forutsetningen, sier Klingstedt.

– Pensjonistorganisasjonene vil protestere høylytt mot en regulering av pensjonene som viser røde tall, avslutter Klingstedt.

– Vi får en negativ utvikling av kjøpekraften til pensjonistene, som betyr at pensjonistene har mindre penger å rutte med i forhold til prisutviklingen, sier generalsekretær i pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman til NRK.no.

Olimb Normann sier videre at pensjonen vil få en negativ utvikling sammenlignet med prisveksten ellers. Han mener derfor at arbeidsminister Robert Eriksson bør på banen for å få til et unntak slik at pensjonistene ikke ender opp som de store taperne ved neste års lønnsoppgjør.

Delte meninger

Økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, kommenterte pensjonistforbundets leder i Aftenposten 19. februar der han blant annet skriver:

«I år vil nye pensjonister i gjennomsnitt antagelig ha større opparbeidede pensjonsrettigheter i folketrygden enn noen gang før.»

Hele kommentaren kan leses ved å klikke her.

Dette førte til at Pensjonistforbundet ved leder Olimb Norman svarte på kommentaren den 23. februar hvor han tar opp forutsigbarhet og trygghet som en nødvendighet for pensjonistene.

«Når Ola Storeng bagatelliserer det hele med å skrive at «I år kan pensjonistene oppleve at kjøpekraften synker med noen tiendedels prosentpoeng. Er så dette så galt?», så kan det kanskje høres ut som et lite problem. For den enkelte pensjonist som er opptatt av forutsigbarhet og trygghet, er ikke nødvendigvis dette tilfelle.», skriver han i sin kommentar.

Hele kommentaren kan leses ved å klikke her.

Spekulerer ikke

Arbeidsminister Eriksson selv sier til NRK at han ikke vil spekulere i regnestykker før anslaget for lønnsvekst har kommet i revidert nasjonalbudsjett.

Les saken fra NRK.no ved å klikke her.

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar