Når får jeg honnørrabatt?

Ved flere anledninger kan man ha rett på rabatterte priser som pensjonist. Det kan for eksempel være ved kulturelle tilstelninger, eller dagligdagse gjøremål som å ta buss eller tog.

Det kan herske en viss forvirring rundt når man får rabatterte priser som pensjonist, og om man må vise fram et spesielt bevis for å få tilbudene man ønsker til de rabatterte prisene.

Gyldig legitimasjon holder

Det man må være klar over er at NAV ikke utsteder noe spesielt honnør- eller pensjonistkort for alderspensjonister. De eneste som får utstedt honnørkort er uføretrygdede med over 50 prosent grad av uførhet, samt blinde. For deg som alderspensjonist holder det å vise fram gyldig legitimasjon (bankkort med legitimasjonsdel, postens identitetskort, pass, førerkort) i kjøpstidspunktet.

Gjelder ikke AFP-ere

Merk at ordningen med honnørrabatt for pensjonister ikke gjelder for den som har gått av med avtalefestet pensjon etter 62 års alder og før pensjonsalder ved fylte 67. Man må altså være alderspensjonist over 67 år for å benytte seg av ordningen med honnørrabatt.

(Kilder: Regjeringen.no, NAV.no)

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar