admin Juss og Økonomi

I kveldsnytt 5. mai ba finansminister Siv Jensen arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om sette seg ned med de andre partiene og finne en løsning for å unngå negativ kjøpekraft for pensjonistene. Pensjonist- og seniororganisasjonene sitter allerede rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av Terje Sørensen, advokat Seniorsaken Det enkelte individ har alle rett til å være i fred. Dette vernet er best utbygd mot fysiske overgrep, men også sinnets fred nyter rettslig vern. En del slike rettigheter er også beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen som er gitt status som norsk lov. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Myten om at vi blir gjeldfrie med alderen er i ferd med å sprekke. Snart er det like mange som låner penger etter fylte 50 som blant de under 50. Og antallet 60 åringer med gjeld har doblet seg på 15 år! En undersøkelse fra DnB viser en ny utvikling i alderssammensetning blant lånekunder. Stadig flere tar opp lån i en livsfase som ville vært helt utenkelig tidligere. Det er like mange låntakere blant 60-åringer, som blant 30-åringer i etableringsfasen. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av de superrike, men av landets pensjonister - folk som har betalt ned boligen, eller på annen måte har lagt seg opp midler til alderdommen. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Vi har ikke før lagt påsken bak oss før vi begynner å planlegger sommerferien. Er du senior bør du være spesielt oppmerksom på regler og rettigheter rundt reiseforsikring. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Mange godt voksne arbeidstakere er bekymret for det umiddelbare resultatet av endringene av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Det kan de ha god grunn til. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av Odd Grann, leder i Eldrerådet i Oslo, tidligere publisert i magasinet Senior Den gamle greske vismann og legekunstens far, Hippokrates, sa i sin tid: - Du blir det du tenker. Dagens vitenskapsmenn, som kan mye om mennesket, vil kunne underskrive på at dette er like riktig i dag som den gang. Tenker du at det er fælt å bli gammel, så blir det fort det. Tenker du at dette fikser jeg, så gjør du som regel det. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av advokat Audhild Freberg Iversen/ Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi Seniorsaken har levert innspill til Arvelovsutvalget endringsforslag i Arveloven fra 1972. Den skal tilpasses samfunnsutviklingen de siste 40 år. Seniorsaken kommenterer utvalgets forslag ut i fra gruppen 65 + sitt ståsted. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Har du planer om å flytte utenlands, eller oppholder du deg allerede i utlandet over lengre tidsperioder hvert år? Da er det flere ting du må sette deg inn i slik at du ikke mister tjenester og ytelser du mottar fra staten. Du tar nemlig ikke automatisk med deg disse stønadene og ytelsene om du flytter ut av landet for en lengre periode. I tillegg er regelverket variabelt i forhold til hvilket land du planlegger å flytte til. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av Terje Sørensen, advokat Seniorsakens rettshjelpstiltak De fleste mennesker som på et eller annet vis havner i en rettstvist er av den formening at domstolene er de eneste institusjoner som løser og avgjør slike tvister. Slik er det imidlertid ikke. Det finnes en rekke utenrettslige klagenemnder som på sine områder tar stilling til den aktuelle tvisten og avgjør denne uten kostnader for den som klager. ... Les mer

Side 2 av 3123

Siste utgave av magasinet 55pluss