admin Juss og Økonomi

Vi har ikke før lagt påsken bak oss før vi begynner å planlegger sommerferien. Er du senior bør du være spesielt oppmerksom på regler og rettigheter rundt reiseforsikring. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Mange godt voksne arbeidstakere er bekymret for det umiddelbare resultatet av endringene av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Det kan de ha god grunn til. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av Odd Grann, leder i Eldrerådet i Oslo, tidligere publisert i magasinet Senior Den gamle greske vismann og legekunstens far, Hippokrates, sa i sin tid: - Du blir det du tenker. Dagens vitenskapsmenn, som kan mye om mennesket, vil kunne underskrive på at dette er like riktig i dag som den gang. Tenker du at det er fælt å bli gammel, så blir det fort det. Tenker du at dette fikser jeg, så gjør du som regel det. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av advokat Audhild Freberg Iversen/ Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi Seniorsaken har levert innspill til Arvelovsutvalget endringsforslag i Arveloven fra 1972. Den skal tilpasses samfunnsutviklingen de siste 40 år. Seniorsaken kommenterer utvalgets forslag ut i fra gruppen 65 + sitt ståsted. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Har du planer om å flytte utenlands, eller oppholder du deg allerede i utlandet over lengre tidsperioder hvert år? Da er det flere ting du må sette deg inn i slik at du ikke mister tjenester og ytelser du mottar fra staten. Du tar nemlig ikke automatisk med deg disse stønadene og ytelsene om du flytter ut av landet for en lengre periode. I tillegg er regelverket variabelt i forhold til hvilket land du planlegger å flytte til. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Av Terje Sørensen, advokat Seniorsakens rettshjelpstiltak De fleste mennesker som på et eller annet vis havner i en rettstvist er av den formening at domstolene er de eneste institusjoner som løser og avgjør slike tvister. Slik er det imidlertid ikke. Det finnes en rekke utenrettslige klagenemnder som på sine områder tar stilling til den aktuelle tvisten og avgjør denne uten kostnader for den som klager. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

Ved flere anledninger kan man ha rett på rabatterte priser som pensjonist. Det kan for eksempel være ved kulturelle tilstelninger, eller dagligdagse gjøremål som å ta buss eller tog.... Les mer

admin Juss og Økonomi

Pensjonistene kan bli de store taperne i årets lønnsoppgjør. Det er snakk om at oppgjøret kan bli et såkalt nulloppgjør og årsaken henger sammen med økonomiske nedgangstider og nedgang i oljeprisen. ... Les mer

admin Juss og Økonomi

  1. Ifølge § 15-13 i arbeidsmiljøloven bortfaller stillingsvernet ved 70 år. Det betyr at arbeidsgiver kan si opp en ansatt uten ytterliggere grunn
  2. Bedrifter kan ha lavere aldersgrense enn 70 år dersom grensen er saklig begrunnet og avtalt mellom partene i virksomheten. Grensen er ofte 67 år.
  3. Enkelte yrkesgrupper som politi og sykepleiere har særaldersgrenser som ofte er på 65, 63 eller 60 år. Vi har både lovbestemte og tariffavtalebestemte særaldersgrenser.
Seniorsakens advokater skriver/kvalitetssikrer artikler under temaene Juss & Økonomi. Som medlem i Seniorsaken får du første konsultasjon hos våre jurister gratis. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til seniorsaken@seniorsaken.no for å gjøre en avtale.

admin Juss og Økonomi

Juss & Økonomi driftes i samarbeid med Seniorsaken og deres  jurister og økonomer.  Fra fylte 50 er det mange nye muligheter, men også utfordringer. Og ikke minst valg. Derfor er det viktig å sette seg inn i hvordan blant annet pensjon- og trygdespørsmål påvirker din økonomi fremover. Det er også mange juridiske spørsmål som reiser seg. Skal du skrive en fremtidsfullmakt, sette opp et testamente eller en samboeravtale? På temaportalen Juss & Økonomi vil du finne nyttige tips og gode råd. Og ikke minst vil du få enkle forklaringer på komplekse områder som blant annet pensjon og rettigheter i eldreomsorgen. Seniorsakens advokater skriver/kvalitetssikrer artikler under temaene Juss & Økonomi. Som medlem i Seniorsaken får du første konsultasjon hos våre jurister gratis. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til seniorsaken@seniorsaken.no for å gjøre en avtale.  

Side 4 av 512345