Doro lanserer ny teknologiløsning

Hva om smart-telefonen med et enkelt tastetrykk, også kunne varsle familie og pårørende dersom brukeren behøver assistanse?

Teknologi-produsenten Doro kjenner kanskje de fleste til fra deres enkle og brukervennlige smart-telefoner. I forbindelse med verdens største mobiltelefonkongress i Barcelona slipper Doro en rapport – «Teknologi som løsning på eldrebølgen». Rapporten tar for seg hvordan ny teknologi kan bidra til å løse fremtidens utfordringer knyttet til en stadig eldre befolkning, og illustrer hvordan smartteknologi kan gi store fordeler både for brukeren og samfunnet som helhet. Samtidig med rapporten lanserer Doro smartløsningen Response by Doro i flere europeiske markeder. I Norge vil tjenesten bli lansert i samarbeid med Elkjøp i mars 2019.

Rapporten presenterer hvordan teknologi som GPS alarmer, skyløsninger og bærbare enheter kan brukes for å øke eldres følelse av trygghet, samtidig som det ivaretar brukerens behov på en god måte. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder synker, som bidrar til at vi blir færre yrkesaktive som skal ta vare på flere. Ved å gi helsepersonell eller pårørende mulighet til å få oversikt over brukerens helsetilstad, kan dette bidra til å redusere presset på helsetjenesten og behovet for helsepersonell, samtidig som brukeren blir ivaretatt på en god måte. 

 Response by Doro har eksistert i Sverige siden 1. november 2018, og lanseres nå i Norge i samarbeid med Elkjøp. Ved ett enket tastetrykk vil pårørende bli varslet dersom brukeren har behov for assistanse. Dersom familien ikke er tilgjengelig, vil varslingen automatisk gå videre til en av Doros alarmsentraler. Response by Doro er integrert via Doros skytjeneste MyDoro, og vil være tilgjengelig for pårørende via Android og iOS fra mars 2019. 

For mer informasjon: www.doro.com

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar