Du kan miste ytelser ved utenlandsopphold

Har du planer om å flytte utenlands, eller oppholder du deg allerede i utlandet over lengre tidsperioder hvert år? Da er det flere ting du må sette deg inn i slik at du ikke mister tjenester og ytelser du mottar fra staten. Du tar nemlig ikke automatisk med deg disse stønadene og ytelsene om du flytter ut av landet for en lengre periode. I tillegg er regelverket variabelt i forhold til hvilket land du planlegger å flytte til.

Lang behandlingstid

Det første du bør gjøre er å ta kontakt med NAV Internasjonal vedrørende ordningene og ytelsene du mottar. For mer informasjon om dette kan du klikke på linken under. NAV Internasjonal Det er veldig viktig å gjøre dette i meget god tid før du skal reise, siden behandlingstiden i høysesongen av og til kan strekke seg opp mot et halvt år. Om du oppholder deg i utlandet og mottar uberettiget stønad kan du ende opp med å måtte betale tilbake all støtte du har mottatt. I verste fall risikerer du politianmeldelse.

Medlemskap i folketrygden

Om du bor i utlandet i mer enn 12 måneder er du ansett som bosatt i utlandet og er således ikke medlem av folketrygden lenger. Skal du være bosatt i utlandet i over 12 måneder og fortsatt motta trygdeytelser må du derfor søke frivillig medlemskap i folketrygden. Dette kan du gjøre om du har vært medlem av folketrygden i 30 år til sammen etter fylte 16 år. Har du ikke vært medlem av folketrygden såpass lenge kan du fortsatt søke og få medlemskap på særskilt grunnlag, så sant du har vært medlem av trygden tre av de fem siste årene før søknadstidspunkt. For å søke frivillig medlemskap i folketrygden kan du klikke på lenken under for litt mer informasjon. Frivillig medlemskap i folketrygden Som medlem av folketrygden i Norge finnes det en del goder vi her i landet kanskje tar litt for gitt. Om du skal flytte til eller oppholde deg i utlandet over lengre tidsperioder kan det derfor være lurt å tegne en privat forsikringsavtale med tanke på for eksempel helsetjenester og ulykker. Flytter du til et land utenfor Norden eller EØS-området er dette desto viktigere å sette seg inn i. Norge har avtaler med flere land utenfor EØS, men langt ifra alle.

Kortere utenlandsopphold

Ved kortere opphold i utlandet er det viktig å huske at du mister medlemskapet i folketrygden også ved opphold på over seks måneder i året to eller flere år på rad. For pensjonister som for eksempel oppholder seg i utlandet i vinterhalvåret er dette noe å sette seg inn i. Ta derfor kontakt med NAV Internasjonal for grundig informasjon vedrørende din egen og eventuelle familiemedlemmers situasjon, om disse også er inkludert i planene. Kilder: Pensjonist i utlandet (NAV) Vilkår for ytelser (NAV) Opphold i utlandet (NAV) Opphold i utlandet og familiemedlemmer (NAV) Tap av trygderettigheter ved flytting til utlandet (Advokatenhjelperdeg.no)

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar