Fire av ti går i pensjon med bolig­gjeld

Over halvparten av de spurte over 45 år som har deltatt i en undersøkelse om gjeld og pensjon, regner fortsatt med å ha boliglån som pensjonister.

Ifølge en fersk rapport fra Statens institutt for forbruksforskning, er det 39 prosent av dem som tar ut full alderspensjon som sier de hadde boliggjeld da de pensjonerte seg.

Tidligere var den dominerende holdningen blant eldre at man skulle være gjeldfri før en ble pensjonist.

Nå er andelen pensjonister som fortsatt har boliglån økende.

Mer gjeld i alderdommen

En ny undersøkelse som Sparebank 1 har gjennomført, og som er gjengitt i Stavanger Aftenblad, viser at over halvparten av de spurte mellom 45 og 66 år ikke regner med å ha kvittet seg med boliglånet før de er over 60 år.

 De siste tiårene har stadig flere eldre over 67 år enten skaffet seg eller tatt med gjelden inn i pensjonisttilværelsen. Økningen har vært størst de siste 10-12 årene. Samtidig viser tallene at over 60 prosent av alle som tar ut full alderspensjon også er uten boliglån.

 Men også i yngre årsklasser er det mange som ikke tror at de vil være gjeldfri som pensjonister. Blant unge mellom 25 og 34 år svarer én av fem av de spurte at de regner med å fortsatt ha boliggjeld etter fylte 60 år.

 – Vi ser at stadig flere tar med seg gjeld inn i pensjonisttilværelsen, og mange har gjerne refinansiert i 40-50 årsalderen for å finansiere oppussing eller nye investeringer som bil, båt eller hytte, sier produktsjef finansiering, Oddvar Rettedal i Sparebank 1 SR-Bank.

– Når folk ikke er gjeldfrie som pensjonister, er mer av inntektene bundet til renter og avdrag på lån. Dette vil kunne gå ut over andre ting som reiser og forbruk, sier han.

Rettedal anbefaler de som refinansierer i godt voksen alder å velge kortere tilbakebetalingstid enn det vanlige 25 til 30 år.

Funn fra undersøkelsen

  • 20 prosent av de spurte i alderen 25-34 år regner ikke med å ha betalt ned boliglånet før de er over 60 år.
  • 42 prosent mellom 35-44 år regner ikke med å ha betalt ned boliglånet før de er over 60 år.
  • 52 prosent i alderen 45-54 år regner fortsatt med å ha boliglån etter de har passert 60 år.
  • 61 prosent i aldersgruppen 55-66 år regner fortsatt med å ha boliglån eller har boliglån etter fylte 60 år.

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar