Godt nytt på Kveldsnytt?

I kveldsnytt 5. mai ba finansminister Siv Jensen arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om sette seg ned med de andre partiene og finne en løsning for å unngå negativ kjøpekraft for pensjonistene. Pensjonist- og seniororganisasjonene sitter allerede rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør.

Seniorsaken kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i minus for sine medlemmer! En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen.

Mot røde tall

Forutsetningen for pensjonsreformen, som Seniorsaken var sterkt i mot, var at de offentlige pensjonene skulle underreguleres med halvparten av gjennomsnittlig reallønnsutvikling. For å slippe å beregne de eksakte prosentene hvert år, antok Regjeringen og Stortinget at reallønnsveksten i fremtiden ville bli på ca. 1,5 prosent, og at pensjonene altså skal underreguleres med 0,75 prosent.

Ny virkelighet

Når forutsetningene endres, slik som i år, bør politikerne ta konsekvensene av at reformen ikke virker etter intensjonene. I inneværende år er det i revidert budsjett anslått en årslønnsvekst på 3,3 prosent, og målet for konsumprisveksten er over tid anslått til 2,5 prosent. Det gir 0,8 prosent i reallønnsvekst, og i realiteten kun 0,02 prosent i økt kjøpekraft for pensjonistene.

Fremskrittspartiet var eneste partiet som stemte mot pensjonsreformen da den ble innført. Vi håper partiets finansminister og arbeids- og sosialminister får siste stikk i denne saken!

Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens Ressursgruppe juss og økonomi,

 

 

 

 

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar