Hva betyr ny boliglånsforskrift for deg?

Da har Finansdepartementet vedtatt ny boliglånsforskrift.  Denne skal gjelde ut året og i hele 2019.   Her kommer en kortversjon på hva du som senior bør være klar over dersom du skal ha lån til bolig.

Gjelder for alle lån med pant i bolig unntatt seniorlån

Forskriften gjelder for alle typer lån med pant i bolig med unntak av såkalte kapitalfrigjøringskreditter, eller nærmere bestemt seniorlån. Unntaket er nytt i årets forskrift da tidligere regler ikke var tilpasset denne type lån.  For seniorlån gjelder ikke inntektskravet seniorlån hvor lånet innfris ved fremtidig salg av boligen. Her beregnes lånebeløpet kun ut fra verdien på boligen din, og inntekten vurderes ikke.  Dette er gode nyheter for seniorer som sitter på høy boligverdi og ikke så høy inntekt og som ønsker å benytte seg av en slik låneordning.

Her kan du lese om seniorlån

Dersom du som senior velger all annen type lån enn seniorlån med pant i bolig gjelder boliglånsforskriftens generelle regler:

Betjeningsevne og gjeldsgrad

Med betjeningsevne menes dine økonomiske muligheter til å betale de løpende utgifter til lånet både med dagens rente og en rente på 5%.  Kostnadene sammenholdes med din inntekt og banken skal dokumentere at det er nok penger igjen til andre faste utgifter og livsopphold etter at utgiftene til lånet er betalt.

Med gjeldsgrad menes gjeldens størrelse sammenlignet med din inntekt.  Gjelden skal ikke overstige 5 ganger inntekten.  Nytt i årets forskrift er at bankene kan ta med med ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

Belåningsgrad eller krav til egenkapital

Lån med pant i bolig skal ikke overstige mer enn 85% av verdien på boligen.  Eller sagt på en annen måte det kreves minst 15% egenkapital.  For lån til sekundærboliger i Oslo kreves det 40% egenkapital.

Tilleggsikkerhet

Som tidligere kan tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom, kausjon eller garanti gjelde erstatte manglende egenkapital.  Dette benyttes i stor grad av unge som skal inn på boligmarkedet ved at de får hjelp fra sine foreldre.

Krav til avdragsbetaling

Dersom lånet overstiger mer enn 60% av boligens verdi må det betales avdrag.
Mange seniorer benytter seg av såkalt rammelån.  Rammelån kan aldri overstige 60% av boligens verdi og berøres dermed ikke av kravet om avdragsbetaling.

På vanlige lån kan avdragsutsettelse kan gis i midlertidige perioder som tidligere.

Unntak fra reglene

Bankene kan vise en viss fleksibilitet ved å gjøre unntak fra reglene i 10% av samlet

Virkninger for boligmarkedet

Siden de nye reglene stort sett er i tråd med tidligere regler er det ingen grunn til å forvente endring i boligprisene som følge av ny forskrift.  I alle fall ikke på bruktboligmarkedet.  Utbyggere og leverandører av helt nye boliger ønsket seg nok noen lettelser da markedet her har gått litt i stå.  De bør heller kanskje se på sin egen prising for å få fart i salget?

Her kan du lese boliglånsforskriften

På boligjakt? Ha finansieringen klar.

Selv om du har et godt forhold til banken din og vet at du kan få lån til bolig er det viktig å ha formalitetene klar når du begynner å se på boliger.  Da er du klar til å by hvis drømmeboligen dukker opp.

Her kan du lese mer om dette.

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar