Målgruppen 55pluss

I Norge er det 1,2 millioner personer i aldersgruppen 50 til 69 år. Omtrent 1/4 av norges befokning!

I aldersgruppen 55 til 69 år er det 900 000 mennesker Dette er en sterkt økende aldersgruppe de nærmeste årene, og som figuren under viser den desidert mest kjøpesterke gruppen i Norge målt etter formue. «Endelig voksen» med mulighet og lyst til å nyte det gode liv. Det er disse 55pluss henvender seg til.

Kilde: ”Formueregnskap for husholdninger”, SSB

55pluss konseptet består av magasinet 55pluss, WEB siden 55pluss.no og fordelsprogrammet 55pluss.

I magasinet 55pluss, Norges nye kulturmagasin, har vi skapt et magasin vi selv ønsket å lese. Et magasin der de viktige tekstene møter de gjennomførte, estetiske bildene i gode reportasjer. Vi ønsket oss et magasin som er godt å lese og godt å holde i. Valg av papir, trykkvalitet og estetisk profil er helt essensielt.

WEB siden 55pluss.no, som også er en videreføring av Seniorportalen.no, har spennende innhold for målgruppen, og har nå 50.000 visninger og 25.000 unike brukere hver måned.

Fordelsrogrammet 55pluss gir 10 til 70% rabatt i over 700 butikker, restauranter etc over hele Norge i tillegg til tilsvarende rabatt på netthandel i over 50 nettbutikker.