Seniorer er aktive på boligmarkedet og har derfor  mange spørsmål om temaet.  Noen ganger kan det hjelpe å ha overblikk over de viktigste tingene for å få mot til å starte prosessen. ... Les mer

Markedet for prosjektboliger eller nye boliger er svært godt for tiden og en del prosjekter blir så å si utsolgt allerede ved lanseringen.  Hva bør du passe på for ikke å gå i nybyggfella?  ... Les mer

Fire av ti går i pensjon med bolig­gjeld

Over halvparten av de spurte over 45 år som har deltatt i en undersøkelse om gjeld og pensjon, regner fortsatt med å ha boliglån som pensjonister.

... Les mer

Pensjonister vil nyte livet – låner mer

En oversikt fra Norges største inkassofirma Lindorff viser at inkassogjelden øker kraftig blant pensjonister.  Blant nordmenn over 66 år er det dobbelt så mange inkassosaker i år, sammenlignet med nivået i 2008. Årsaken er i hovedsak  høyere boliggjeld og økt forbruk. ... Les mer

Retten til å sitte i uskifte

Tekst: Advokat Terje Sørensen, Seniorsaken Den viktigste særretten gjenlevende ektefelle har i en arvesituasjon, er adgangen til å sitte i uskiftet bo. Reglene har rot i gammel norsk rett og går langt i å prioritere gjenlevende ektefelle foran avdød ektefelles arvinger. ... Les mer

Slutt på evig forskjøpsrett

Av advokat Ivar Leren, Seniorsaken 1. juli 1995 bestemte lovgivende myndighet at det ikke lenger skulle være lovlig med private forkjøpsretter uten tidsbegrensning. Maksimal tid for slike rettigheter skulle være 25 år. ... Les mer

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble nylig vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet er hevet fra 70 til 72 år. Endringene trer i kraft 1. juli 2015, og de nye reglene innebære endringer det er viktig å være klar over. ... Les mer

Skjevdeling og falske avtaler

Advokat Ivar Leren presenterer et case fra Seniorsakens rettshjelptiltak. - Et av våre medlemmer kommer med følgende problemstilling; Utgangspunktet var at hun hadde villet hjelpe sin datter med kjøp av ny bolig. Datteren var gift og ektefellene hadde felleseie. ... Les mer

Godt nytt på Kveldsnytt?

I kveldsnytt 5. mai ba finansminister Siv Jensen arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om sette seg ned med de andre partiene og finne en løsning for å unngå negativ kjøpekraft for pensjonistene. Pensjonist- og seniororganisasjonene sitter allerede rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør. ... Les mer

Krev din rett – vær i fred!

Av Terje Sørensen, advokat Seniorsaken Det enkelte individ har alle rett til å være i fred. Dette vernet er best utbygd mot fysiske overgrep, men også sinnets fred nyter rettslig vern. En del slike rettigheter er også beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen som er gitt status som norsk lov. ... Les mer

Side 3 av 512345
https://www.AutoDoc.Co.No

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV