Over halvparten av de spurte over 45 år som har deltatt i en undersøkelse om gjeld og pensjon, regner fortsatt med å ha boliglån som pensjonister.

... Les mer

En oversikt fra Norges største inkassofirma Lindorff viser at inkassogjelden øker kraftig blant pensjonister.  Blant nordmenn over 66 år er det dobbelt så mange inkassosaker i år, sammenlignet med nivået i 2008. Årsaken er i hovedsak  høyere boliggjeld og økt forbruk. ... Les mer

Retten til å sitte i uskifte

Tekst: Advokat Terje Sørensen, Seniorsaken Den viktigste særretten gjenlevende ektefelle har i en arvesituasjon, er adgangen til å sitte i uskiftet bo. Reglene har rot i gammel norsk rett og går langt i å prioritere gjenlevende ektefelle foran avdød ektefelles arvinger. ... Les mer

Slutt på evig forskjøpsrett

Av advokat Ivar Leren, Seniorsaken 1. juli 1995 bestemte lovgivende myndighet at det ikke lenger skulle være lovlig med private forkjøpsretter uten tidsbegrensning. Maksimal tid for slike rettigheter skulle være 25 år. ... Les mer

Viktig å vite om nye aldersgrenser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser ble nylig vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet er hevet fra 70 til 72 år. Endringene trer i kraft 1. juli 2015, og de nye reglene innebære endringer det er viktig å være klar over. ... Les mer

Skjevdeling og falske avtaler

Advokat Ivar Leren presenterer et case fra Seniorsakens rettshjelptiltak. - Et av våre medlemmer kommer med følgende problemstilling; Utgangspunktet var at hun hadde villet hjelpe sin datter med kjøp av ny bolig. Datteren var gift og ektefellene hadde felleseie. ... Les mer

Godt nytt på Kveldsnytt?

I kveldsnytt 5. mai ba finansminister Siv Jensen arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om sette seg ned med de andre partiene og finne en løsning for å unngå negativ kjøpekraft for pensjonistene. Pensjonist- og seniororganisasjonene sitter allerede rundt samme bord for å lage en felles strategi for drøftingene i vårens trygdeoppgjør. ... Les mer

Krev din rett – vær i fred!

Av Terje Sørensen, advokat Seniorsaken Det enkelte individ har alle rett til å være i fred. Dette vernet er best utbygd mot fysiske overgrep, men også sinnets fred nyter rettslig vern. En del slike rettigheter er også beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen som er gitt status som norsk lov. ... Les mer

Lånefest i seniorklassen

Myten om at vi blir gjeldfrie med alderen er i ferd med å sprekke. Snart er det like mange som låner penger etter fylte 50 som blant de under 50. Og antallet 60 åringer med gjeld har doblet seg på 15 år! En undersøkelse fra DnB viser en ny utvikling i alderssammensetning blant lånekunder. Stadig flere tar opp lån i en livsfase som ville vært helt utenkelig tidligere. Det er like mange låntakere blant 60-åringer, som blant 30-åringer i etableringsfasen. ... Les mer

Formuesskatt er seniorskatt!

Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av de superrike, men av landets pensjonister - folk som har betalt ned boligen, eller på annen måte har lagt seg opp midler til alderdommen. ... Les mer

Side 3 av 512345
https://www.AutoDoc.Co.No

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV