Sammenlign pris på forsikring

Så mange som 9 av 10 betaler for mye for sine forsikringer. Dette skyldes helt og holdent at man ikke er flinke nok til å stille krav og forhandle med forsikringsselskapene.

Første bud for å få seg billigere forsikring er å samle alle forsikringene i et selskap. Mange har forsikringene fordelt på flere selskaper, noe som kan ha vært gunstig ved anskaffelse, men som ikke lønner seg når man ser på samlerabattene man kan oppnå hos ulike forsikringsselskaper. Vi ser at selskaper som IF og Tryg gir opp til henholdsvis 12 og 17 prosent  samlerabatt om man har mer en tre forsikringer. Dette alene kan spare deg for flere tusen kroner.

SETT FORSIKRINGENE DINE PÅ ANBUD

Ved å benytte en anbudstjeneste kan du sende en oversikt over hvilke forsikringer du har behov for til flere forsikringsselskaper. Hvert av forsikringsselskapene har der-etter mulighet til å gi deg tilbud. I en slik situasjon får du som kunde orientert deg mellom flere selskaper, og du får raskt og effektivt gjort deg et bilde av hva som er billigste utvei med dine forsikringer.

I tillegg til å hente inn tilbud fra flere selskaper setter du selskapene opp mot hverandre. Alle selskapene vet de er i en anbudsrunde, og at de må bevise ved å gi gode priser for å kapre deg som kunde. På denne måten havner du i en gunstig situasjon og har mulighet til å skaffe deg billi-gere forsikring.

REFORHANDLE FORSIKRINGER ÅRLIG

Et annet viktig tiltak vil være å stille krav til forsikrings-selskapene årlig. På denne måten sikrer du deg den til en hver tid billigste og mest gunstige forsikringen som er tilgjengelig. Enkelte selskaper kan ha kampanjer, og øn-sker å øke kundemassen. På denne måten kan du være til stedet og få godene av dette med bedre priser.

RYDD I FORSIKRINGENE DINE

Du skal også passe på å ikke ha for mange og unyttige forsikringer. Enkelte av oss velger i ulike situasjoner i livet å gå til anskaffelse av forsikringer som kanskje ikke er like aktuelle etter hvert. En forsikring du ikke får bruk for er i utgangspunktet bortkastede penger, men du må alltid stille kostnaden opp mot sikkerheten man oppnår ved å ha en forsikring. På denne måten kan du se om en forsikring er viktig for deg, og luke ut de forsikringer som ikke lengre er nødvendig.

Du kan også spare penger ved å se på hvilke type forsikring du har. Eksempelvis tilbyr flere selskaper forsikringer med ekstra dekninger, som bilforsikring med ekstra god dekning for veihjelp, motorhavari og lignende. Er dette kanskje overflødig for deg, kan du spare på å ned-gradere disse forsikringene.

HVORDAN SAMMENLIGNER DU OG VELGER BILLIGSTE FORSIKRING?

En svært viktig ting å huske på når du skal sammenligne forsikringer fra flere ulike selskap er at vilkårene for forsikringene kan være svært forskjellige. Vilkår som egenandel, mindre dekning og lavere erstatningssummer kan gjøre at forsikringsprisen blir forlokkende, men på ingen måte bedre. Vi anbefaler derfor at du setter deg raskt inn i hovedlinjene i vilkårene på de ulike forsikringene. Er du usikker kan du spørre selskapet selv, om de har matchet din eksisterende forsikringsleverandør, eller hva det vil koste å gjøre dette.

Kilde: Dinero.no

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar