Slutt på evig forskjøpsrett

Av advokat Ivar Leren, Seniorsaken

1. juli 1995 bestemte lovgivende myndighet at det ikke lenger skulle være lovlig med private forkjøpsretter uten tidsbegrensning. Maksimal tid for slike rettigheter skulle være 25 år.

Det som også ble bestemt, den gang i 1995, var at de nevnte personlige forkjøpsretter som var i kraft før dette tidspunkt, altså før 1. juli 1995, skulle opphøre etter 20 år fra denne dato, altså fra 1.juli 2015. Dette tidspunkt nærmer seg nå med ekspressfart!

Gjelder ikke alt

Dette gjelder personlige forkjøpsretter, som gjerne inngås i forbindelse med skifteavtaler; f. eks. at en eller flere arvinger har forkjøpsrett til en familiehytte som en medarving overtar på skifte. Lovendringen gjelder ikke hvis forkjøpsretten er en rettighet som følger en eiendom (f.eks. at den som eier eiendom A til enhver tid, har forkjøpsrett til eiendom B.)

Den gjelder heller ikke vedtektsfestet forkjøpsrett i borettslag o.l.

Nye 25 år

Hva kan man så gjøre hvis man vil unngå at rettigheten faller bort? Den eneste utvei må da være at det inngås en ny avtale, som altså kan vare i 25 år. For å gjøre dette må imidlertid begge de involverte parter være enige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar