Trenger du seniorbolig hvis du er 50+?

Den siste tiden har jeg jobbet en del med folk i alderen 70+ som trenger en mer hensiktsmessig bolig for alderdommen.  Da ser vi naturlig nok også blant de relativt få seniorboligene som er til salgs.  Men hva skjer når de må “konkurrere” med folk i femtiårene?

Ingen faste regler for nedre aldersgrense

Det er de som bygger seniorboligene som bestemmer den nedre aldersgrensen som blir fastsatt i vedtektene.  Antagelig ønsker de fleste å favne relativt vidt mot målgrupper for å sikre seg et godt salg.   Derfor settes den nedre aldersgrense ofte så lavt som 50 år.   Det kan også tenkes at det er en litt gammeldags tanke som henger igjen, at seniortilværelsen begynner ved 50 år.   De fleste som er 50 tenker vel ikke slik i dag hvor vi er stadig friskere og lever lenger.  I tillegg har de fleste en mer ungdommelig livsstil lengre.

Fordeler ved seniorboliger

Seniorboliger blir omsatt i de åpne boligmarkedet og er således underlagt det samme regime som øvrige boliger, hvor kjøpesum i første rekke bestemmes av markedet og etterspørselen.  Forskjellen fra vanlige boliger er at markedet er noe mindre og det påvirker prisene et stykke nedover.  I tillegg til prisfordelen er det faktum at boligene er tilpasset med livsløpsstandard en stor fordel.  Det betyr at folk kan leve der livet ut.  Også andre ting som bomiljø og eventuelle servicetjenester kan være fordeler som veier tungt for mange, men livsløpsstandard og pris er å anse som de viktigste fordelene.

Politiske målsettinger og virkeligheten

Det er en politisk målsetting at eldre skal utnytte ressursene de har i sin egen bolig til å skaffe seg en egnet bolig for alderdommen.  Det betyr en bolig hvor det er mulig å ta imot hjelp og pleie samt foreta praktiske tilpasninger i hverdagen.  Samtidig må den egnede boligen ha god tilgjengelighet.

Slike boliger er ikke alltid så lett å finne, det merker jeg når jeg jobber med mine kunder rundt de 70 som kanskje har kommet noe sent i gang med å tenke på en egnet bolig for alderdommen.

Les også:            Skift bolig mens du kan

Vi søker både blant vanlige boliger og seniorboliger.  Når det gjelder det siste har jeg forundret meg over den lave aldersgrensen som er satt på disse.  Fra et samfunnsmessig perspektiv hadde det vært mye mer gunstig at seniorboliger ble definert ut i fra en høyere aldersgrense for eksempel fra 65 eller 70 år.  Det er de som trenger disse boligene aller mest.  Og hvis en 50 åring kjøper en seniorbolig og bor der livet, ut sier det seg selv at det tar lang tid før denne blir ledig igjen.  Ved en høyere aldersgrense ville sirkulasjonen på seniorboligene vært større og flere kunne dratt nytte av tilbudet.  Litt kynisk tenkt kanskje, men dynamikken i boligmarkedet sikres best når etterspurte boliger sirkulerer raskere.

Tid for å tenke nytt

En eventuell forskyvning av aldersgrensen oppover hviler først og fremst på det private initiativ hos utbyggere og boligselskap med seniorboliger.

Jeg vil oppfordre de som legger til rette for bygging av seniorboliger og forvalter disse, til å tenke over problemstillingen og skyve grensen oppover.  Det er nok av kjøpere der ute, selv over 65 år.

Hva mener du? Kom gjerne med innspill.

 

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar