Velkommen til 55pluss!

Personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 55pluss AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift fastsatt av Datatilsynet.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke nettsider, tjenester og produkter kan variere. I så fall er dette tilgjengeliggjort på de spesifikke nettsidene. Fra tid til annen vil vi også gjennomføre brukerundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre brukere. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker disse opplysningene.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til 55pluss AS, Stortorvet 2, 1607 Fredrikstad. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Portalene AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. «Cookies» er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over bruken av våre nettsider og statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor 55pluss AS. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Hvis en besøkende ikke ønsker at informasjon blir samlet inn gjennom bruk av cookies, tillater de fleste nettlesere at brukeren avviser cookies i menyen under «Innstillinger».